ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ

1. Поставете липсващите думи в изреченията, като изберете от дадените предложения.
    Елса е родена в a[0] след Коледа преди седем години, скоро осем. На същия ден няколко учени от Германия регистрирали най-голямото a[1] на гама-лъчи от магнетар, което някога е a[2] до Земята.
    (Mагнетар – неутронна звезда (звезда в края на своята еволюция) с изключително силно магнитно поле, с много голяма маса, съпоставима с тази на Слънцето, но с много малък размер.)

Към начална страница

Privacy Policy Settings