Езикови задачи „Опознай българския език!“

 

Ще прочетете 15 изречения или кратки текстове, към които са зададени въпроси с 4 възможни отговора, от които трябва да изберете верния. Накрая можете да проверите правилно ли сте отговорили на въпросите.

Предназначението на езиковите задачи „Опознай българския език!“ е да си припомните нещо известно или да научите нещо ново, свързано с правописа и граматиката на българския език, а не на последно място – и да се забавлявате.

Езиковите задачи са създадени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките през 2018 г. във връзка с Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката.

Започнете решаването на езиковите задачи, като изберете подходящия клас по-долу (пети, шести или седми).

 

Езикови въпроси за 5. клас   Езикови въпроси за 6. клас  Езикови въпроси за 7. клас

 

Материали за преподавателите

Privacy Policy Settings