Правилно ли е да се използва „успешен“ за човек?

Употребата на прилагателното успешен по отношение на лица (например успешен лидер, успешен мениджър) е относително нова и все още такова значение на прилагателното не е регистирано в съществуващите тълковни речници на българския език. Вероятно става дума за семантична калка от английски. В последно време все по-често срещаме подобни употреби на прилагателното успешен и може да се смята, че новото значение ‘който постига успехи в някаква област или дейност’ ще се утвърди.