МЕДА̀Л м. и (остар.) ж. Почетен знак, обикн. във вид на кръгла металическа пластинка с релефно изображение и надпис, който се връчва на лица за ознаменуване на дати, за награждаване на участници в събития, на отличили се в труда, учението, изкуството или спорта или за бойни и граждански подвизи и др. Бихме се всички. Нашият председател стигна до Австрия. Награден е с два ордена и два медала. Н. Фурнаджиев, МП, 59. Господин Стамов ще ни похвали, че сме открили престъпника .. Точно така. А сетне поздравителна телеграма от Министерството на вътрешните работи, награда, а може би и медал. М. Марчевски, МП, 59. През 1894 г. Кънчев се завзел с чудесна енергия да състави етнографска колекция от Македония, за да представи българската култура на етнографското изложение в Милан[о] .. От това изложение той беше награден със златен медал. Бълг., 1902, бр. 454, 2. Той е поръчал в странство едно голямо число възпоменателни медали с релиефния образ на Шипченския храм-паметник. Бълг., 1902, бр. 525, 3. Зрелостниците, показали изключителни знания и отличен успех в гимназиалния курс и на зрелостния изпит, се награждават със златни и сребърни медали. НК, 1958, бр. 3, 2. На гърдите на ветераните от войните блестяха по няколко медала. Медал за граждански заслуги. Медал за храброст. Златен медал. Сребърен медал. Олимпийски медал.

Две страни на един <и същ> медал; Две страни на медала; Медал с две страни. Книж. Казва се за неща, които са неразделно свързани и обикн. са противоположни. За опознаване живота има толкова значение здравото, колкото и болното. То са две страни на един медал за да го познаем, трябва да го гледаме и от двете страни. Π. Π. Славейков, Събр. съч. VII, 104. Славата е медал с две страни. Горчив и сладък плод, но все таки и плод желан. Кр. Кюлявков, СПП, 41. Другата (обратната, опаката) страна на медала. Книж. Отрицателната страна на нещо. Като други поети от онова време и той [Ив. Ст. Андрейчин] се жали, че не е живял, че животът му напразно е преминал. Това е обратната страна на медала. Тази същата напредничава и смела интелигенция в други моменти се поддава на миньорни настроения, колебае се и страда. Ив. Богданов, СП, 188. Неприятното за туристите е обратната страна на медала: когато полето е чисто, а Витоша е покрита от стоящи или лекоподвижни мъгли. П. Делирадев, В, 260. Няма да ми дадат (да ми окачат) медал; Медал ли ще ми дадат (окачат). Разг. Няма да ме похвалят, да ме наградят (за подчертаване, че някакво поведение или постъпка няма да бъде оценено, отбелязано, макар и да заслужава).

— От ит. medaglia, през фр. médaillе или рус. медаль. — С. Радулов, Галерия из Монтионовски премии (превод), 1857, ХI.