Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за четвърта поредна година организира Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“.
Форумът ще даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването на езика и обучението по български език.
Целите на Форума са:
    • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.
    • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.
Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:
     • Стимулиране на изследователския дух на учениците.
Форумът ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, София, ул. „15 ноември“ 1.

Програмата на конференцията можете да намерите тук.

Текстовете на докладите ще бъдат отпечатани. За участие с доклад можете да направите заявка на адрес: ibl@ibl.bas.bg.

Присъствалите ще получат сертификат за участие във Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Желаещите да продължат с осем часа дистанционна подготовка след Форума, ще получат сертификат за образователния курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ и съответния кредит. За участие като слушател можете да се регистрирате на адрес: https://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2019/

Разходите за Форума – такса за участие, кафе паузи и обедна почивка, се поемат от организатора. Регистрацията е необходима за подготовка на материалите за Форума.

На 1, 2 и 3 ноември Институтът за български език при Българската академия на науките организира курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение.

За въпроси – ibl@ibl.bas.bg.