EN
Начало » Новини » Kурсове за повишаване на квалификацията на учителите по български език

Kурсове за повишаване на квалификацията на учителите по български език

Институтът за български език при Българската академия на науките организира курсове за повишаване на квалификацията на учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение. Всички курсове се провеждат в рамките на 16 академични часа (равни на 1 квалификационен кредит), разпределени в 8 академични часа присъствено обучение и 8 академични часа дистанционно обучение. Курсистите получават сертификат за преминато обучение със съответния брой кредити съгласно ЗПУО.
Курсовете ще се състоят на 2 ноември 2017 г. в сградата на Института за български език (адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17).
 Други възможни дати за провеждане на курсове през учебната 2017 / 2018 година са: между 3 и 6 февруари 2018 г. и между 31 март и 5 април 2018 г.
Повече информация за курсовете можете да получите на уебсайта на Националната педагогическа мрежа.
Заявки за участие се подават на имейл адрес: BE.kursove@ibl.bas.bg, както и на телефон: 02 / 872 2302.