Home » Structure » Ethnolinguistics » Researchers

Researchers

Prof. Maria Kirilova Kitanova – Head of Department


Prof. Mariana Vasileva Georgieva-Bencheva, Dr. Sc.


Assoc. prof. Kalina Stefanova Micheva-Peycheva – Department Secretary


Assoc. prof. Mariyana Hristovsa Vitanova


Assoc. prof. Palmira Radoslavova Legurska


Assoc. prof. Yoanna Hristova Kirilova


Assist. prof. Nadezhda Valentinova Nikolova


Teodora Krasteva


Assoc. prof. Neda Dimitrova Mitafchieva