Интернет справочникът „Написаното остава. Пиши правилно! ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ“  (ISSN 2683-0434) съдържа разнообразна информация по въпроси, свързани със:

  • значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите в българския език;
  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • значението и употребата на новите думи и на термините в българския език;
  • други езикови въпроси.

Можете да задавате въпроси, свързани с българския език – лексика, граматика, правопис и пунктуация.

napisanoto-ostava2

 

Разширено търсене

Последни публикации

Сконфузна ситуация

|

Диана Благоева В ежедневната комуникация, в печатните и електронните медии, в речта на публични личности нерядко... ВИЖ ПОВЕЧЕ