Интернет справочникът „Написаното остава. Пиши правилно!“ съдържа разнообразна информация по въпроси, свързани със:

  • значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите в българския език;
  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • значението и употребата на новите думи и на термините в българския език;
  • други езикови въпроси.

Можете да задавате въпроси, свързани с българския език – лексика, граматика, правопис и пунктуация.

napisanoto-ostava2

 

Разширено търсене

Последни публикации

ИЗЧЕЗВА ЛИ ОТ ЕЗИКА НИ ОБРЪЩЕНИЕТО СИНКО?

|

Магдалена Абаджиева В съвременната българска реч все по-рядко се среща обръщението синко, което е широко засвидетелствано... ВИЖ ПОВЕЧЕ

Зеленчуци който не яде…

|

Калина Мичева-Пейчева Един незадълбочен поглед върху българските пазари е достатъчен, за да пробуди у мен не... ВИЖ ПОВЕЧЕ