За общия корен на думите чета, почит и число

Лора Желева Редуването на гласните в един и същ корен е една от най-старите звукови промени в езика и е присъщо на всички славянски езици. Така например има е в чета, четиво, но и в читанка, читател, читалище, прочитам. В старобългарския език инфинитивът на глагола чета е чисти, а формата за … Продължи

Репортер или репортерка

Георги Митринов В български електронен сайт наскоро се появи материал със заглавие „Джип блъсна репортер, тя довърши репортажа“. Допусната ли е някаква граматическа грешка при оформянето на заглавието? Ако го няма местоимението тя, не става ясно репортерът от мъжки пол … Продължи

За един интересен тип съществителни нарицателни имена

Сия Колковска Съществува една интересна категория съществителни нарицателни имена, които се образуват от съществителни собствени имена за лица, географски обекти, компании и под. В едни случаи тези названия възникват без промяна във формата на собствените имена. Такива са названията на … Продължи

За употребата на прилагателните ерозионен, ерозивен и ерозиен

Кристияна Симеонова Прилагателните имена ерозионен, ерозивен и ерозиен са словообразувателни синоними, образувани от основата на съществителното ерозия с прибавяне на различни суфикси с една и съща функция. Тяхното лексикално значение е еднакво: който се отнася до ерозия. Тези прилагателни се … Продължи

(С)Реброто в роднинските връзки

Цветелина Георгиева   Полублагородният метал СРЕБРО заема особено място при означаване на роднинските връзки. Ако при сключването на брак съпрузите си разменят златни халки, то 25 години след тази дата (по традиция) те се даряват със сребърни предмети (най-често пръстени). … Продължи

Що за знаци са тризнаците?

публикувано в: Лексика, Словообразуване | 0

Диана Благоева   Всички знаем какво означава думата близнак. Какъв обаче е нейният произход? Според Българския етимологичен речник думата съдържа праславянския корен *blizn-, който е общ по произход с корена на думите близо, близък. Първоначалното значение на близнаци всъщност е … Продължи