проф. д-р Светла Коева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – -главен редактор

доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – зам.-главен редактор

проф. д-р Диана Благоева-Стефанова, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

доц. д-р Татяна Александрова, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

д-р Надя Кантарева-Барух, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

Николай Кънчев, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

д-р Мая Падешка, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.