„Левски“ води на „Ботев“ или „Левски“ води срещу „Ботев“

Михаела Кузмова Ако следите новините от света на спорта, вероятно нерядко се случва да чуете или да прочетете, че някой отбор или състезател „води на“ друг, например: „Левски“ води на „Ботев“ след 45 минути игра или Хамилтън води на Маса със … Продължи

В него момент, от него момент

публикувано в: Граматика | 0

Магдалена Абаджиева Личното местоимение за 3. л., ед. ч. той приема формата него (го), когато изпълнява служба, различна от подлог в изречението, например: хората загубиха интерес към него; срещнах него и др. Личното местоимение него може да бъде във функцията … Продължи

Ето го отново проблема с пълния и краткия член

публикувано в: Граматика | 0

Ивелина Стоянова Всички знаем основното правило за членуване при съществителните нарицателни имена от мъжки род – ако изпълняват служба на подлог, приложение към подлога или са част от съставно именно сказуемо след глаголите съм, оказвам се, ставам, се членуват с … Продължи

Още веднъж за бройната форма

публикувано в: Граматика | 0

Михаела Кузмова Съществителните имена от мъжки род, които завършват на съгласна и не означават лица, имат две форми за множествено число – обикновена и бройна. Бройната форма се използва след числителните бройни имена (два, шест, деветнайсет), след числителните имена за … Продължи

Нито имам или нито нямам

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Магдалена Абаджиева Съгласно настоящата учебна програма двойният съюз нито – нито се изучава от учениците в шести клас, в граматичния раздел „Съюз“. В учебника на издателство „БГ Учебник“ съюзът нито е описан като прост съюз за отрицание в речевата практика, … Продължи

Грешки при употребата на бройната форма

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Кристияна Симеонова Правителството отпусна средства за членския внос на България в 10 европейски научноизследователски инфраструктури Както знаем, според правилата на българската граматика бройна форма имат само съществителните имена от мъжки род за нелица (т.е. такива, които означават предмети, животни и … Продължи

Два метра и два термометъра

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Илияна Кунева При съществителните имена от мъжки род, за­вършващи на –изъм, Ъ изпада в множествено число и при членуваните форми в единствено число: орга­низъм – организми(те) – организма; организмът, но се запазва при образуване на бройната форма: два организъма. Предпоставка … Продължи

Колко лесно е да сме учтиви

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Симеон Стефанов Ако се заслушаме внимателно в езика на журналистите, ще се запитаме: „Колко трудно е да сме учтиви?“. Изказвания като: „Господине, Вие сте бил поканен на …“, „Госпожо, Вие сте била избрана за …“ или дори: „Господине, Вие сте … Продължи

Още веднъж за деепричастията

публикувано в: Граматика | 0

Ваня Мичева Неведнъж учени от Института за български език обръщат внимание на неправилната употреба на деепричастията. Правилото е ясно: субектът на деепричастието и на глагола сказуемо в изречението трябва да е един и същ. Например: Тичайки, детето падна. Тук субектът … Продължи

Намàлям и оцèням вместо намалявам и оценявам

публикувано в: Граматика | 0

Мария Китанова Напоследък много често в речта на български политици и други публични личности се срещат глаголите намàлям, оцèням, прецèням вместо правилните намалявам, оценявам, преценявам.Глаголите намалявам, оценявам и преценявам са от несвършен вид и се образуват от глаголи от свършен … Продължи

1 2 3 4 8