Намàлям и оцèням вместо намалявам и оценявам

публикувано в: Граматика | 0

Мария Китанова Напоследък много често в речта на български политици и други публични личности се срещат глаголите намàлям, оцèням, прецèням вместо правилните намалявам, оценявам, преценявам.Глаголите намалявам, оценявам и преценявам са от несвършен вид и се образуват от глаголи от свършен … Продължи

Кратка история на ела, елате

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Сред формите за повелително наклонение в българския език се открояват ела, елате. Те са изключения по формообразуване, тъй като не може да се посочи изходен глагол, към който се отнасят. Формата за 2 л. ед. ч. не съответства … Продължи

За една неправилна употреба на предлог в

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера, взети от речта на български спортни журналисти, коментирали футболни мачове за радиослушатели: И топката е в играчите на „Царско село“; Сега топката е в Десподов; Но той загуби топката и … Продължи

Лѝста, ранглиста и подобни

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Ванина Сумрова През последните десетилетия в езика ни се появиха няколко заемки от английски с втора съставка -лист (от list ‘списък’), които в български се пишат слято. Забелязва се обаче вариране на формата. Единият вариант е в мъжки род и … Продължи

Защо грешим при простите отрицателни форми за повелително наклонение?

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Гаравалова С повелителните форми се сблъскваме още в най-ранна детска възраст, възрастните често ни нареждат: „Стой мирно!“, „Не плачи!“. Употребата на разглежданата морфологична категория се подчинява на ясни правила, относително без изключения.Въпреки това обаче грешки не липсват. Най-често трудности … Продължи

Някои трудности при съгласуването

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Кунева Често колебание при съгласуването е изборът на форма за число на определението, което се отнася към повече от едно определяемо, например проявената доблест и смелост или *проявените доблест и смелост (неправилно). В такива случаи определението трябва да се … Продължи

Билбордове или билборди?

Сия Колковска Още при появата на новата дума билборд в българския език възникват две нейни форми за множествено число – билбордове и билборди. В Официалния правописен речник на българския език (авторски колектив от Института за български език – БАН, „Просвета“, … Продължи

Стара падежна форма за лица

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова Сред най-архаичните граматични категории на съществителните в българския език се нарежда родително-винителната форма при имена от мъжки род. Тя се среща и в литературните произведения, включени в програмата за средния курс на обучение. Тази категория вече не съществува … Продължи

За четенето между редовете и морфологията

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Гаравалова Четенето между редовете обикновено е приори­тет на литературата, защото художественият текст е по-многопластов и богат на смисли. Обратно, при един морфологичен анализ контекстът не играе ни­каква роля или поне така изглежда на пръв поглед. Думата жена във всички … Продължи

За една диалектна особеност в речта ни

публикувано в: Граматика, Правоговор | 0

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера: Ей затова няма да спра да хвала слу­шателите; Трябва да помола колегите; Аз мисла да не се включвам в полемиката; Значи тебе не те канат; Докато не се появът собствениците. … Продължи

1 2 3 4 7