Стара падежна форма за лица

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова Сред най-архаичните граматични категории на съществителните в българския език се нарежда родително-винителната форма при имена от мъжки род. Тя се среща и в литературните произведения, включени в програмата за средния курс на обучение. Тази категория вече не съществува … Продължи

За четенето между редовете и морфологията

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Гаравалова Четенето между редовете обикновено е приори­тет на литературата, защото художественият текст е по-многопластов и богат на смисли. Обратно, при един морфологичен анализ контекстът не играе ни­каква роля или поне така изглежда на пръв поглед. Думата жена във всички … Продължи

За една диалектна особеност в речта ни

публикувано в: Граматика, Правоговор | 0

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера: Ей затова няма да спра да хвала слу­шателите; Трябва да помола колегите; Аз мисла да не се включвам в полемиката; Значи тебе не те канат; Докато не се появът собствениците. … Продължи

Удвоените съгласни т и н

публикувано в: Граматика | 0

Ванина Сумрова Случва се да се сгреши правописът на думи, съдържащи удвоени (еднакви) съгласни, както и обратното – погрешно да се напише двойна вместо единична съгласна. Спирам се на примерите с двойно т и двойно н.Членуваната форма на съществителните имена … Продължи

Момиче, много си красиво!

Цветелина Георгиева Често срещана езикова грешка е синтактичното съгласуване на думи от среден род като момиче и момче според пола на лицето, напр.: Момиче, много си красива!; Момиче опита да се удави, но мъж я спаси; Не аз посегнах на … Продължи

За една особеност в употребата на числителните имена

публикувано в: Граматика | 0

Георги Митринов Всички, които се интересуват от спорт, в частност от футбол, са чували интересни изрази от комента­торите на футболни мачове. На футболните запа­лянковци е известен изразът двайсет и двамата със значение ‛футболистите от двата отбора, които са на терена … Продължи

Палè, палет или палета?

публикувано в: Граматика | 0

Диана Благоева Палета е съществително от женски род със значение „дървено или метално приспособление с една или няколко плоскости, една под друга, използвано за поставяне и подреждане на стоки с цел по-лесното им товарене и разтоварване“ („Речник на българския език“, … Продължи

Овче сирене, но овчи кашкавал

Ванина Сумрова Купували ли сте си „краве кашкавал“ или „овче кашкавал“, или „козе кашкавал“? Не само върху етикети, но и навсякъде може да открием примери за тези словосъчетания, в които има езикова грешка.  Погрешна е формата на прилагателното име, защото … Продължи

Отново за липсата на падежи в българския език

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Гаравалова Изключително често допускана граматична грешка, особено в разговорната форма на българския книжовен език, е замяната на винителната или дателната форма на личното местоимение (мене/на мене) с именителна в изрази от типа „аз ме боли ръката“, „аз ми се … Продължи

Защо „мекането“ е толкова заразно?

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Гаравалова Често слушаме как българският език е труден за усвояване, защото след всяко правило започвали изключенията. Има обаче едно абсолютно безизключително правило, с което ни проглушават ушите в училище: глаголите от І и ІІ спрежение в 1 л. мн. … Продължи

1 2 3 4 6