Съгласувайте правилно!

Марияна Цибранска-Костова Една от най-честите граматически грешки в ученическите преразкази е неправилното съгласуване между отделните думи, които изграждат изречението. Съгласуването е тип свързване, при което една дума в изречението трябва да приеме граматичните характеристики на друга – род, число или … Продължи

Наша колежка, наша колега или наш колега

Ванина Сумрова Как да назоваваме жените, с които имаме една и съща специалност или с които работим на едно и също работно място? Езикът, както в почти всички случаи, когато именуваме лице от женски пол по професия (или по друга … Продължи

Твоят роднина е голям хаймана, а пък тяхната роднина – страшна хайта

Ванина Сумрова Със съществителни като роднина, хаймана и хайта назоваваме лица и от двата пола. В езика ни те са малка група, включваща имена като балама, маскара, мижитурка, пияница и др. Характерен за тях е завършекът -а или -я, както … Продължи

Новият ДДС или новото ДДС

Жанета Златева Поради спецификата на инициалните съкращения като начин за назоваване често възникват колебания при съгласуването им по род в изречението. В езиковата практика се срещат два варианта.Единият вариант е съгласуване с рода на опорната дума от разгърнатото съставно наименование. … Продължи

Момиче, много си красиво!

Цветелина Георгиева Често срещана езикова грешка е синтактичното съгласуване на думи от среден род като момиче и момче според пола на лицето, напр.: Момиче, много си красива!; Момиче опита да се удави, но мъж я спаси; Не аз посегнах на … Продължи

Овче сирене, но овчи кашкавал

Ванина Сумрова Купували ли сте си „краве кашкавал“ или „овче кашкавал“, или „козе кашкавал“? Не само върху етикети, но и навсякъде може да открием примери за тези словосъчетания, в които има езикова грешка.  Погрешна е формата на прилагателното име, защото … Продължи

Летописът и летописта

Марияна Цибранска-Костова В Официалния правописен речник на българския език думата летопис е от мъжки род, но в редица научни и медийни текстове от близкото минало и съвременността тя се употребява и в мъжки, и в женски род. Това състояние засвидетелства … Продължи

За броколите и мюслито

Ванина Сумрова Заетите от чужди езици думи често създават затруднения – някои заради значението, други – заради формата. Тук се спирам на лексеми от втория вид. Как казвате: имамбаялдъто или имамбаялдъта? Ако използвате първата форма, не грешите, защото думата, подобно … Продължи

Полимерен прах или полимерна прах?

Думата прах има дублетни форми за род – от м. и от ж.р. Това колебание обаче е при общата ѝ употреба. В словосъчетания термини се наблюдава подчертана тенденция думата да е от м.р.: абразивен прах, графитен прах, въглищен прах, полировъчен … Продължи

1 2