Подводни камъни при цитиране

Атанаска Атанасова Цитатът е текст (дума, израз, изречение), включен без изменение в друг текст, т.е. цитатът представлява точно предаване на чужд текст. Затова, когато цитираме, трябва да си даваме сметка за подводните камъни при цитиране. Те са няколко, а именно: … Продължи

Твоят роднина е голям хаймана, а пък тяхната роднина – страшна хайта

Ванина Сумрова Със съществителни като роднина, хаймана и хайта назоваваме лица и от двата пола. В езика ни те са малка група, включваща имена като балама, маскара, мижитурка, пияница и др. Характерен за тях е завършекът -а или -я, както … Продължи

Новият ДДС или новото ДДС

Жанета Златева Поради спецификата на инициалните съкращения като начин за назоваване често възникват колебания при съгласуването им по род в изречението. В езиковата практика се срещат два варианта.Единият вариант е съгласуване с рода на опорната дума от разгърнатото съставно наименование. … Продължи

Овче сирене, но овчи кашкавал

Ванина Сумрова Купували ли сте си „краве кашкавал“ или „овче кашкавал“, или „козе кашкавал“? Не само върху етикети, но и навсякъде може да открием примери за тези словосъчетания, в които има езикова грешка.  Погрешна е формата на прилагателното име, защото … Продължи

Шерпи

Ивелина Стоянова Във връзка с издирването на алпиниста Боян Петров много често ставаше дума за шерпите и тяхното участие в операцията. Направи впечатление обаче, че се използваше както формата „един шерп“, така и „един шерпа“. Как е правилната форма за … Продължи

Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Сия Колковска Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика. Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на … Продължи

Харесва ли ви новата министър?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Ванина Сумрова Ако мислите, че в заглавието има техническа грешка, не сте прави. В интернет можете да откриете не само това, но и други подобни словосъчетания (засега, слава богу, единични), които се появиха през последните години: тази министър; тази прокурор; … Продължи

Езиковата интуиция? Помага, но не се осланяйте винаги на нея

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Максим Стаменов   Едно от най-известните произведения в историята на българската литература са Записки по българските въстания на Захари Стоянов (1850 – 1889), които излизат в три тома през 1884, 1887 и 1892 г. Но колко от читателите знаят подзаглавието … Продължи

За старите врата

Ванина Сумрова   Може би сте си задавали въпроса дали в изречения като Делото се води при закрити / затворени (или открити / отворени ) врата няма грешка. В тези съчетания, в географските названия Железни врата и Траянови врата, в … Продължи

АБВ поиска … или АБВ поискаха …?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Цветелина Георгиева   В последно време по страниците на електронни или печатни медии често можем да прочетем заглавия, в които името на дадено обединение (партийно или институционално) е в позиция на подлог в изречението, но се „съгласува“ с глаголна форма, … Продължи

1 2