За една неправилна употреба на предлог в

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера, взети от речта на български спортни журналисти, коментирали футболни мачове за радиослушатели: И топката е в играчите на „Царско село“; Сега топката е в Десподов; Но той загуби топката и … Продължи

Доходите намаляха благодарение на кризата

Диана Благоева Благодарение на е сложен предлог за изразяване на причинни отношения. Речниците определят неговото значение по следния начин: „поради, по причина на, вследствие на (някакво благоприятно, добро условие)“ („Български тълковен речник“, 1994), „при посочване на положителен принос или роля … Продължи

Ще те чакам в/на центъра

Илияна Гаравалова Замяната на предлог в с предлог на e неприемлива от гледна точка на българската книжовноезикова норма, но е често срещана на диалектно равнище (срв. в западните говори: Утивът на Влашку (Разградско); На Самокоф шо че праиш (Самоковско); Одих … Продължи