Грешки при употребата на бройната форма

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Кристияна Симеонова Правителството отпусна средства за членския внос на България в 10 европейски научноизследователски инфраструктури Както знаем, според правилата на българската граматика бройна форма имат само съществителните имена от мъжки род за нелица (т.е. такива, които означават предмети, животни и … Продължи

100 хора

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ивелина Стоянова Наскоро се появи новина, че 167 000 хора у нас между 15- и 24-годишна възраст нито учат, нито работят. Използва ли се думата хора с бройни числителни (напр. петима, двадесет), с числителни за приблизителност (напр. двама-трима), както и … Продължи

Банкова сметка в лева

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Диана  Благоева   В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане … Продължи

Два дена или два дни?

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Надежда Костова Как е правилно да се каже: два дена или два дни? Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, … Продължи

101 желания

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ванина Сумрова Харесвате ли „Приказки от 1001 нощ“ и „101 далматинци“? А откривате ли нещо общо в двете заглавия? Сходствата са две: и двете заглавия съдържат числително – бройно и завършващо на едно, и в двете  заглавия има граматична грешка. … Продължи

Няколко студенти или няколко студента

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Цветелина Георгиева Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ). … Продължи

Два кандидата се явиха на конкурс

Ивелина Стоянова Сигурно сте се замисляли как е правилно да се каже: Два кандидата се явиха на конкурс или Двама кандидати се явиха на конкурс. Правилото гласи, че бройна форма за множествено число имат само съществителни от мъжки род за нелица (напр. един стол – два … Продължи