Трима великани и три вампира влезли в един бар…

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Михаела Москова В българския език съществуват форми за бройно множествено число на съществителните от мъжки род, които назовават нелица (предмети, стихии, животни и др.) Бройната форма се употребява задължително след числителни бройни имена, числителни за приблизително количество и местоименни наречия … Продължи

Два изкуствени интелекта

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ивелина Стоянова Все по-често започва да се говори за изкуствени интелекти. Какво представлява изкуственият интелект и има ли този термин форма за множествено число? Изкуственият интелект е компютърна технология, която позволява на машина/робот да изпълнява задачи, които изискват човешки интелект … Продължи

За две изключения при бройната форма

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Атанаска Атанасова Бройната форма в българския език е специална форма за мн. ч. при съществителните имена от мъжки род. Тя е наследник на двойственото число в старобългарски, което не се пази днес. Тази форма се употребява след числителни бройни имена, … Продължи

Грешки при употребата на бройната форма

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Кристияна Симеонова Правителството отпусна средства за членския внос на България в 10 европейски научноизследователски инфраструктури Както знаем, според правилата на българската граматика бройна форма имат само съществителните имена от мъжки род за нелица (т.е. такива, които означават предмети, животни и … Продължи

100 хора

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ивелина Стоянова Наскоро се появи новина, че 167 000 хора у нас между 15- и 24-годишна възраст нито учат, нито работят. Използва ли се думата хора с бройни числителни (напр. петима, двадесет), с числителни за приблизителност (напр. двама-трима), както и … Продължи

Банкова сметка в лева

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Диана  Благоева   В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане … Продължи

Два дена или два дни?

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Надежда Костова Как е правилно да се каже: два дена или два дни? Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, … Продължи

101 желания

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ванина Сумрова Харесвате ли „Приказки от 1001 нощ“ и „101 далматинци“? А откривате ли нещо общо в двете заглавия? Сходствата са две: и двете заглавия съдържат числително – бройно и завършващо на едно, и в двете  заглавия има граматична грешка. … Продължи

Няколко студенти или няколко студента

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Цветелина Георгиева Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ). … Продължи

Три дена или три дни?

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

3 дена и 3 дни са дублети – бройна форма на думата ден. Справка „Официален правописен речник“, с. 225.

1 2