Предлозите в, във, с, със: ударения, възможности, колебания

Мария Тодорова Предлозите в и с се състоят само от съгласна и в речта се сливат със следващата ги дума. При про­изнасяне използваме и удвоените във и със. Докато устната реч ни позволява варианти, правописът на удвоените предлози във и … Продължи

Предлозите С и В

Предлозите С и В се удвояват по следните правила: 1) пред думи, които започват с буквите С, З и В, Ф; 2) пред цифри, чийто изговор започва с начално В или С, напр. във 2. клас; със 17 стотни повече; … Продължи