Предлозите С и В

Предлозите С и В се удвояват по следните правила: 1) пред думи, които започват с буквите С, З и В, Ф; 2) пред цифри, чийто изговор започва с начално В или С, напр. във 2. клас; със 17 стотни повече; … Продължи