Отървам (се) и оттатък

Глаголите отърва (се) – свършен вид, и отървавам (се) – несвършен вид, с ударение върху А, се пишат с едно Т. Вариантът отървам (се), с ударение върху Ъ, не е книжовен. Тези глаголи са образувани от корена -търв-, който се … Продължи