За апотропейната функция на езика в днешно време

публикувано в: Правоговор | 0

Илияна Гаравалова Всички си спомняме от часовете в училище, че езикът може да се използва с предпазваща функция, породена от вярата в магическите сили на словото. Тя се проявява и в опита да се защитим от страшните болести, като ги … Продължи

За мястото на ударението в думите

публикувано в: Правоговор, Ударение | 0

Марияна Витанова Много важно е, освен да познаваме правописа на българския език, да спазваме и правоговорните правила. Неправилно поставеното ударение може да промени смисъла на казаното. За съжаление, и в медиите може да се чуят изречения като: Кметът беше увèрен … Продължи

За една диалектна особеност в речта ни

публикувано в: Граматика, Правоговор | 0

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера: Ей затова няма да спра да хвала слу­шателите; Трябва да помола колегите; Аз мисла да не се включвам в полемиката; Значи тебе не те канат; Докато не се появът собствениците. … Продължи

Правилен изговор на представката в- и на предлога в

публикувано в: Правоговор | 0

Илияна Кунева Правописната норма изисква да се пише буквата за звучна съгласна и в случаите, когато тя се изговаря като съответната беззвучна съгласна – предположение (изговор претположение), справка (изговор спрафка), град (изговор грат), готов (изговор готоф). Обеззвучаването на звучни съгласни … Продължи

Жул не е от Шумен

публикувано в: Правоговор, Правопис | 0

Милен Томов В нашия правопис съществуват известни ограничения при употребата на буквите ю, я и ь. Съществуващите правописни правила са напълно категорични: не се пишат буквите ю, я и ь след буквите ж, ч и ш. Това означава, че не … Продължи

Акцент ли? Ами да, аз говоря чужд език с акцент

публикувано в: Правоговор | 0

Иво Панчев Ние, българите, учим чужди езици. Когато произнасяме чуждите думи и сравняваме произношението си с това на носителите на съответния език, виждаме, че при нас нещо е по-различно. Произнасяме както трябва, знаем какво искаме да кажем, пък нещо ни … Продължи

Ударение на глагола „говоря“ във формата за второ и трето лице ед. ч. в мин. св. време

публикувано в: Правоговор, Ударение | 0

Ударението на формите за 2 и 3 л. ед. ч. мин. св. вр. е върху втората сричка: говòри. Тези форми съвпадат с формата за 3 л. ед. ч. сег. вр. Поставянето на ударението при формите за 2 и 3 л. … Продължи