Див или свободен?

публикувано в: Лексика | 0

Ванина Сумрова Прочитайки заглавието, сигурно ще се озадачите. И наистина, прилагателните имена див и свободен, отразени в големите тълковни речници, всяко с повече от 10 значения, не са синоними в никое от тях.Забелязва се обаче синонимна употреба на тези прилагателни, … Продължи

Кратка история на ела, елате

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Сред формите за повелително наклонение в българския език се открояват ела, елате. Те са изключения по формообразуване, тъй като не може да се посочи изходен глагол, към който се отнасят. Формата за 2 л. ед. ч. не съответства … Продължи

Нови употреби на глагола комуникирам

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова С основното си значение глаголът комуникирам е синоним на глагола общувам, например: В последната неделя на януари световната общественост почита любопитен празник – Международен ден без интернет. Основният акцент е върху необходимостта да се комуникира с приятели и … Продължи

Божества или демони са самодивите?

Красимира Фучеджиева Според народните поверия самодивите са митически женски същества, които живеят в горите и в планините. Дали обаче те са някакви горски демони, или добронамерени създания?Произходът на думата самодива донякъде може да изясни този въпрос. Тя има същото значение … Продължи

За „чифтовете“ в българския език

Илияна Гаравалова Виждайки заглавието, вероятно много от читателите ще се учудят какво толкова особено има в тази добре позната дума, че да се пише за нея езикова бележка. Не е необходимо да се прибягва до ползването на тълковен речник, за … Продължи

За гората и планината

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В многотомния Речник на българския език (т. 3, 2006) за лексемата гора са посочени значенията: ‘обширно земно пространство, обрасло с много дървета, смесени с храсти и треви’, ‘самите дървета, които са обрасли на това място’ и остаряло ‘планина’. … Продължи

Превъплъщенията на думата математика

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Думата математика е с гръцки произход, μάθημα означава ‘знание’. През древността едно от най-важните знания било това за звездите и планетите, за мястото на Земята в Космоса. Затова математици всъщност били астролозите, наричани в старобългарската книжнина звездобройци, звездочетци, … Продължи

Хайдутин и хайдук

Ваня Мичева В българския език съществуват две близки по форма думи: хайдутин и хайдук. Според Речника на българския език те имат по две значения: хайдутин 1. Истор. Народен закрилник и борец с оръжие в ръка срещу турските потисници през време … Продължи

Имената за прослава на Кирил и Методий

Марияна Цибранска-Костова Огромната почит на българите и на всички славянски народи съм светите братя Кирил и Методий е намерила изражение в множеството приложения към техните имена. Те са свети мъже и първосветци на Православната църква. Средновековните източници ги прославят като … Продължи

И за италианците умореният човек „стъпва с оловни крака“

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Калина Мичева-Пейчева Любопитно е да се направи съпоставка между български и италиански фразеологизми с идентичен лексикален състав и значение, както и с близко метафорично значение. Тук по нестандартен начин ще представя няколко примера и от двата вида. Сред първия вид … Продължи

1 2 3 4 17