Какво значи собственото име Калина?

публикувано в: Лексика | 0

Ваня Мичева Собственото име Калина е благозвучно, често срещано българско женско име, което и днес е в първите десет за новородени момичета. Но какво означава то, с какви качества искаме да надарим детето си, като го кръстим с това име? … Продължи

Бандити ли са музикантите?

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Марияна Витанова В речниците на българския език са посоче­ни две омонимични реализации на думата банда: бàнда1 ж. 1. Въоръжена група, която извършва на­падения, грабежи, убийства; шайка. 2. Група хора, които грубо нарушават законите; бàнда2 ж. 1. Гру­па музиканти с духови … Продължи

За словотворчеството в езика ни

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов Уважаеми читатели, представям на вниманието ви началната част от хумористичното стихотворение на поета Христо Смирненски „Баланиади“, написано през 1917 г. С него авторът осмива недотам успешните опити на езиковеда Ал. Теодоров-Балан да създава нови думи. Като пурист, т.е. … Продължи

За Крали-Марковата сабя дамаскиня, „сама що се дипли“

публикувано в: Лексика | 0

Йоанна Кирилова Няма българин, който да не е чувал за Крали Марко. Въпреки че нашата словесна съкровищница не може да се похвали с епическа поема от типа на старогръцката „Илиада“ или на старофренската „Песен за Роланд“, нито с легендарен цикъл … Продължи

Имената, от които бяга болестта

публикувано в: Лексика | 0

Калина Мичева-Пейчева За прогонването на болестите, мислени в народния мироглед като зли сили, се практикуват множество ритуали. Някои от тях са вербални – наричания, клетви, благословии и др. Сред езиковите начини да се предпазим от болести, е и изборът на … Продължи

Недъзите около нас

Ваня Мичева Наскоро едно дете ме помоли да му обясня думата недъзи, употребена в Предговора на книгата „Автобиография“ от Бр. Нушич. Когато го поразпитах, разбрах, че не може да свърже недъзи с недъг, а и значението на недъг за него … Продължи

Ваше Светейшество, Негово Превъзходителство, Техни Величества

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В българския език съществува една група съществителни имена, с които се титулуват висши държавни и църковни служители и членове на монархически фамилии. Употребяват се в съчетание с притежателните местоимения ваше, негово/нейно, техни, а в писмен текст се изписват … Продължи

Какво означава сполай?

Магдалена Абаджиева В стихотворението си „Благодаря ти, Боже!“ по­етът Иван Вазов изразява своята благодарност към Господа, като започва някои от строфите с думите „благодаря ти“, а други – със „сполай“ и „сполай ти“. В този текст може много ясно да … Продължи

Има ли разлика между здравен и здравословен?

Надежда Костова В последно време се обръща голямо внимание на здравословния начин на живот на хората. Модно е да се говори за здравословни храни и за спазване на здравословна диета. В тези изрази прилагателното здравословен има значение ‘който се отразява … Продължи

Каква е разликата между епидемичен и епидемиологичен?

Надежда Костова Борбата с новия коронавирус породи и езиков въпрос: епидемична или епидемиологична е обста­новката в страната и в света? Очевидно е, че двете думи са свързани с медицинския термин епидемия – ‘широко разпространение на заразна болест’. Обаче прилагателните имена … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 17