Балканът и неговите имена

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Балканът е един от най-внушителните образи в българското народно и художествено творчество – „воин на стража“ над нашата земя, пазител на традицията. В езиковата памет той има няколко названия.Според най-разпространеното мнение балкан е дума с персийско-тюркски произход и … Продължи

Лесно ли е да се превежда художествена литература?

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов Преводачеството е важна и отговорна работа. Преводачът трябва много добре да познава езика, от който превежда, а също и езика, на който превежда. Това особено важи за художествената литература, която понякога включва диалектен текст или просторечие, и е … Продължи

За названието баница в българския език

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова Едно от обичаните български ястия е баницата. В традиционната култура баницата се поднася на празничната трапеза, свързана с народния календар. В кухнята на съвременния българин баницата е загубила връзката с празничната обредност и се превръща в храна от … Продължи

От магистър до майстор и обратно

Марияна Цибранска-Костова Латинският термин magister принадлежи на международната културна лексика. В историческия си развой той е означавал различни неща: ръководител, управител, финансов съветник, служител в императорската канцелария, глава на рицарски орден и др. А от XIII в., след откриването на … Продължи

Съществува ли дума жестонимичен?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева В учебната програма на магистърски курс по превод в известен наш университет е записано, че една от темите, с които студентите ще бъдат запознавани, е „Жестонимичен превод“. На думата жестонимичен (в съчетание със съществителните език, превод, преводач, разказ) … Продължи

Див или свободен?

публикувано в: Лексика | 0

Ванина Сумрова Прочитайки заглавието, сигурно ще се озадачите. И наистина, прилагателните имена див и свободен, отразени в големите тълковни речници, всяко с повече от 10 значения, не са синоними в никое от тях.Забелязва се обаче синонимна употреба на тези прилагателни, … Продължи

Кратка история на ела, елате

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Сред формите за повелително наклонение в българския език се открояват ела, елате. Те са изключения по формообразуване, тъй като не може да се посочи изходен глагол, към който се отнасят. Формата за 2 л. ед. ч. не съответства … Продължи

Нови употреби на глагола комуникирам

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова С основното си значение глаголът комуникирам е синоним на глагола общувам, например: В последната неделя на януари световната общественост почита любопитен празник – Международен ден без интернет. Основният акцент е върху необходимостта да се комуникира с приятели и … Продължи

Божества или демони са самодивите?

Красимира Фучеджиева Според народните поверия самодивите са митически женски същества, които живеят в горите и в планините. Дали обаче те са някакви горски демони, или добронамерени създания?Произходът на думата самодива донякъде може да изясни този въпрос. Тя има същото значение … Продължи

За „чифтовете“ в българския език

Илияна Гаравалова Виждайки заглавието, вероятно много от читателите ще се учудят какво толкова особено има в тази добре позната дума, че да се пише за нея езикова бележка. Не е необходимо да се прибягва до ползването на тълковен речник, за … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 21