Колко важни са емоциите

Симеон Стефанов Емоциите са неотменна част от живота на всеки човек. Но понякога са тежки и се чудим защо така трудно ги понасяме. В тази езикова бележка чрез историята на думите ще обърнем внимание на важността и тежестта на емоциите, … Продължи

Везни в равновесие

Симеон Стефанов Един приятел ме попита има ли нещо общо между думите везни и равновесие, след като везните мерят тежести, заставайки в равновесие. Ето какво беше установено.Думата везни ‘теглилка с две блюда, обикновено за мерене на малки тежести’, мн. ч. … Продължи

Стадион или арена?

Магдалена Абаджиева Латинската по произход дума арена все по-често се използва в българския език като синоним на футболен стадион, макар че това нейно значение не е включено в Речника на българския език.В медийното пространство откриваме следните примери: Вижте 11-те арени, … Продължи

Не всеки противник е опонент

Диана Благоева Съществителното опонент произхожда от латинската дума opponens, -entis ‘възразяващ, противоречащ’. Негови употреби се срещат още през XIX в. Намираме го в речниците на Ив. Богоров (1869, 1871), а също в речника на Т. Коджов (1882), където е тълкувано … Продължи

Имате ли експертиза

Диана Благоева Авторите на „Речник на българския език“ определят значението на заетото от немски съществително експертиза като: ‘разглеждане, изследване на нещо от експерти, от специалисти, за да му се даде оценка, заключение и др.’. С това значение съществителното участва в съчетания … Продължи

Винаги ли сме наричали братовите и сестрините си деца племенници

Елка Мирчева Думите за родство са една от най-важните групи в основния речников фонд. Тези, които назовават баща, майка, брат, сестра, са се появили най-рано и по тази причина са трудни за обяснение. Други са по-късни и произходът им може … Продължи

Споделете на много хора

Надежда Костова Употребата на предлага на с глагола споделям е погрешна. Глаголът споделям се използва с предлога с (споделям с някого). Това е свързано с правилото, че глаголи с представки изискват същия предлог (влизам в, вглеждам се в, заминавам за, … Продължи

Кой е оптимàлният избор

Симеон Стефанов През миналата година се наслушахме на политически програми и обещания. Политиците обичат да обещават и да се хвалят. Затова и често чувахме от тях: „Правителството ще вземе най-оптимàлното решение в така създалата се ситуация“, „Ще изберем най-оптимàлния вариант“, … Продължи

Случваме ли чудесата, или ни се случват

Ивелина Стоянова Глаголът случвам е регистриран с две значения: ‘намирам, сварвам, улучвам’ и ‘успявам, сполучвам’ (https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/случвам/). Употребява се в изречения като: Случил си баща ми в лош момент, затова не ти е обърнал внимание; Не случих на жена; Случихме с … Продължи

Демек, сиреч тоест

Явор Милтенов В българския език има няколко думи, с които въвеждаме пояснителни изрази към нещо трудно­разбираемо – някоя сложна мисъл, рядка или чуж­да дума, научен термин, които трябва да уточним. Един преподавател по математика наскоро обясня­ваше на моя син и … Продължи

1 2 3 4 5