Изписване на адрес и час

При изписването на време с час, минути, секунди разделителният знак между единиците може да бъде: точка, запетая или двоеточие; трите знака са синонимни (напр. след 15.00 ч., след 15,00 ч., след 15:00 ч.). При изписването на улици, площади и под. … Продължи