За мястото на ударението в думите

публикувано в: Правоговор, Ударение | 0

Марияна Витанова Много важно е, освен да познаваме правописа на българския език, да спазваме и правоговорните правила. Неправилно поставеното ударение може да промени смисъла на казаното. За съжаление, и в медиите може да се чуят изречения като: Кметът беше увèрен … Продължи

Ударение на глагола „говоря“ във формата за второ и трето лице ед. ч. в мин. св. време

публикувано в: Правоговор, Ударение | 0

Ударението на формите за 2 и 3 л. ед. ч. мин. св. вр. е върху втората сричка: говòри. Тези форми съвпадат с формата за 3 л. ед. ч. сег. вр. Поставянето на ударението при формите за 2 и 3 л. … Продължи