Ударение на глагола „говоря“ във формата за второ и трето лице ед. ч. в мин. св. време

публикувано в: Правоговор, Ударение | 0

Ударението на формите за 2 и 3 л. ед. ч. мин. св. вр. е върху втората сричка: говòри. Тези форми съвпадат с формата за 3 л. ед. ч. сег. вр. Поставянето на ударението при формите за 2 и 3 л. ед. ч. мин. св. вр. върху последната сричка представлява отклонение от книжовната реч под влияние на западнобългарските диалекти. Ударението пада върху последната сричка само при формата за ед. ч. на повелителното наклонение: говорѝ.