Трябва да пишем правилно, затова говорим за това

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

Как се пише – затова или за това?

Отговорът е, че и двете са възможни, но зависи от функцията и значението им в изречението.
Затова е дума, която може да функционира като наречие или съюз със значение ‘по тази причина’: – Защо не остана? – Болеше ме глава, затова. (или Имах главоболие, затова си тръгнах.).
За това представлява съчетание от предлог и показателно местоимение: Минавам през развод и говоря често за това; Ще си платим за това, че унищожаваме природата; За това яке няма да дам и 10 лева. По същия начин можем да образуваме и съчетания като по това, на това, от това, преди това.
Накратко, за да решим дали трябва да напишем затова или за това, правим проста проверка – можем ли да заменим това с друга дума, или не можем? Ако можем, то тогава пишем съчетанието за това: говоря за това – говоря за развода; плащам за това – плащам за безразсъдството. Ако обаче се въвежда просто изречение в рамките на сложното, то тогава използваме съюза затова: Не трябва да се правят грешки, затова учим правилата.

 

в. „Аз Буки“ бр. 6, 7-13 февруари 2019 г.