Отново за кавичките и главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева

В много разпространените напоследък готварски книги и блогове се среща твърде разнообразно изписване на названията на продукти, кулинарни произведения и под. в съчетания от типа на сирене „Моцарела“, сирене „Пармезан“, торта „Захер“, пица „Маргарита“. Освен по посочения начин тези названия биват изписвани също като: сирене Моцарела, сирене моцарела, торта Захер, торта захер. От какво правописно правило следва да се ръководим тук?

В разглеждания случай Моцарела и Захер са собствени имена, които изпълняват функциите на приложение в рамките на словосъчетание (опорните дума на словосъчетанието са съответно съществителните сирене и торта). Формулираните в Официалния правописен речник на българския език (София, 2012) правила за изписване на такъв тип названия изискват собственото име да се пише с главна буква и да се поставя в кавички. Следователно правилното изписване в случая е следното: сирене „Моцарела“, торта „Захер“. Ако обаче собственото име е написано на латиница, тогава следва да го изпишем с главни букви, но без кавички: сирене Mozzarella, торта Sacher.

Названията на продукти, търговски марки и под. може да се лексикализират, т.е. да се превърнат от собствено име в нарицателно. Тогава те се употребяват самостоятелно (не като приложение в словосъчетание), пишат се с малка буква на кирилица и може да бъдат членувани: Настъргах моцарелата. Поръчах си един захер. Трябва да купим още пармезан.

 

в. „Аз-буки“, бр. 22, 30 май – 5 юни 2019 г.