Балканът и неговите имена

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Балканът е един от най-внушителните образи в българското народно и художествено творчество – „воин на стража“ над нашата земя, пазител на традицията. В езиковата памет той има няколко названия.Според най-разпространеното мнение балкан е дума с персийско-тюркски произход и … Продължи

Правопис на съставни собствени имена: София Тех Парк или София Тех парк?

публикувано в: Правопис | 0

Жанета Златева Актуалната практика на българска почва да се образуват наименования според чужд езиков модел, води до колебания при писането на главни и малки букви. Това се отнася за съставни собствени имена като София Тех Парк и Интер Експо Център, … Продължи

Лесно ли е да се превежда художествена литература?

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов Преводачеството е важна и отговорна работа. Преводачът трябва много добре да познава езика, от който превежда, а също и езика, на който превежда. Това особено важи за художествената литература, която понякога включва диалектен текст или просторечие, и е … Продължи

Прилагателни, образувани от собствени имена – кога се пише главна буква?

публикувано в: Правопис | 0

Магдалена Абаджиева В помагалото „Да пишем правилно“ на издателство „Просвета“ е изведено правилото: „когато образуваните от собствени имена прилагателни не изразяват притежание, а описват качество, те се пишат с малка буква“, с примери радичковски хумор и вапцарова вяра (2013, с. … Продължи

Намàлям и оцèням вместо намалявам и оценявам

публикувано в: Граматика | 0

Мария Китанова Напоследък много често в речта на български политици и други публични личности се срещат глаголите намàлям, оцèням, прецèням вместо правилните намалявам, оценявам, преценявам.Глаголите намалявам, оценявам и преценявам са от несвършен вид и се образуват от глаголи от свършен … Продължи

За една употреба на кавичките

публикувано в: Правопис | 0

Татяна Александрова Кавичките имат разнообразни функции, някои от които са свързани и със смисъла на текста, затова тяхната употреба често предизвиква колебания. Ще се спрем на един случай на употреба на кавички при наименования на обекти, които носят името на … Продължи

За названието баница в българския език

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова Едно от обичаните български ястия е баницата. В традиционната култура баницата се поднася на празничната трапеза, свързана с народния календар. В кухнята на съвременния българин баницата е загубила връзката с празничната обредност и се превръща в храна от … Продължи

От магистър до майстор и обратно

Марияна Цибранска-Костова Латинският термин magister принадлежи на международната културна лексика. В историческия си развой той е означавал различни неща: ръководител, управител, финансов съветник, служител в императорската канцелария, глава на рицарски орден и др. А от XIII в., след откриването на … Продължи

Съществува ли дума жестонимичен?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева В учебната програма на магистърски курс по превод в известен наш университет е записано, че една от темите, с които студентите ще бъдат запознавани, е „Жестонимичен превод“. На думата жестонимичен (в съчетание със съществителните език, превод, преводач, разказ) … Продължи

Див или свободен?

публикувано в: Лексика | 0

Ванина Сумрова Прочитайки заглавието, сигурно ще се озадачите. И наистина, прилагателните имена див и свободен, отразени в големите тълковни речници, всяко с повече от 10 значения, не са синоними в никое от тях.Забелязва се обаче синонимна употреба на тези прилагателни, … Продължи

1 2 3 4 24