Още за образуванията с компонент е- в българския език

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Сия Колковска Навярно мнозина са забелязали интензивната поява в писмена реч на непривични за езика ни образувания с първа съставка е- от типа: е-здравеопазване, е-документ, е-вестник. Първоначално тези образувания проникват в българския като заемки от английски, където моделът е много … Продължи

Още за възможностите и колебанията при удвояването на предлозите В и С

публикувано в: Правопис | 0

Мария Тодорова Популярното правило, че предлозите в и с се удвояват писмено само пред думи, чийто изговор започва със звуковете [ф], [в], [с], [з], допуска изключения: 1) в поезията; и 2) при подчертаване значението на използвания предлог чрез поставяне на … Продължи

Красивите български думи

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Заглавието на този материал е достойно за цяла рубрика. Това е така, защото не бива да забравяме редица звучни думи с важно значение, които вече не са в активна употреба.Такива думи са любословие и любородие. Те са особено … Продължи

Обрано поведение

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Днес все по-често чуваме по радиото и телевизията или четем във вестници и списания, че някоя известна личност има „по-обрано поведение“, че впечатлява с „обраното си изказване“, с „обраните си жестове“.В подобни съчетания прилагателното обран е жаргонна дума. … Продължи

За думите, морфемите и правописа

публикувано в: Правопис | 0

Марияна Витанова В последно време в социалните мрежи се наблюдава явление, което буди тревога не само сред езиковедите, но и сред тази част от обществото, която милее за българския език и неговата правилна употреба. Части от думите – представки, наставки, … Продължи

Деветка, десетка и свят

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Мария Китанова В старобългарския език съществува звук, наречен малка носовка, който се отбелязва графично с Ѧ и звучи като носово [е]. Малката носовка се произнася като [е] в съвременния български книжовен език. По тази причина е неприемлива употребата на думите … Продължи

Шансът да се заразим

Диана Благоева В предаване по една от най-гледаните телевизии у нас чухме следния коментар от лекар за вероятността от заразяване с Covid-19: Шансът да се заразим, е достатъчно голям и в градския транспорт. В пресата пък четем следното: Колкото по-често … Продължи

Лѝста, ранглиста и подобни

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Ванина Сумрова През последните десетилетия в езика ни се появиха няколко заемки от английски с втора съставка -лист (от list ‘списък’), които в български се пишат слято. Забелязва се обаче вариране на формата. Единият вариант е в мъжки род и … Продължи

По интервалите посрещат, по запетаите изпращат

публикувано в: Правопис, Пунктуация | 0

Мария Тодорова Замисляли ли сте се, че и текстовете си имат фасон? Впечатлението, което създава даден текст, зависи както от вида на буквите, междубуквията, междуредията и полетата, така и от спазването на правилата за графично оформление. Интервалите (шпации) например отделят … Продължи

Неправилни изрази с глагола ИМАМ

Марияна Цибранска-Костова Във всички европейски езици глаголът имам става елемент на словосъчетания, които се използват много често в различни комуникативни ситуации. Българският език не прави изключение. В съвременната речева практика обаче често чуваме и неправилни изрази с този глагол: имам … Продължи

1 2 3 4 22