Кратка история на ела, елате

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Сред формите за повелително наклонение в българския език се открояват ела, елате. Те са изключения по формообразуване, тъй като не може да се посочи изходен глагол, към който се отнасят. Формата за 2 л. ед. ч. не съответства … Продължи

Нови употреби на глагола комуникирам

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова С основното си значение глаголът комуникирам е синоним на глагола общувам, например: В последната неделя на януари световната общественост почита любопитен празник – Международен ден без интернет. Основният акцент е върху необходимостта да се комуникира с приятели и … Продължи

Божества или демони са самодивите?

Красимира Фучеджиева Според народните поверия самодивите са митически женски същества, които живеят в горите и в планините. Дали обаче те са някакви горски демони, или добронамерени създания?Произходът на думата самодива донякъде може да изясни този въпрос. Тя има същото значение … Продължи

COVID-19 или ковид?

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева През последната година и половина ежедневно срещаме в писмени текстове наименованието на заболяването COVID-19. То представлява инициално съкращение от COronaVIrus Disease 2019. Официалното наименование, написано на латиница, е и един от правилните варианти за употреба в текстове на … Продължи

За „чифтовете“ в българския език

Илияна Гаравалова Виждайки заглавието, вероятно много от читателите ще се учудят какво толкова особено има в тази добре позната дума, че да се пише за нея езикова бележка. Не е необходимо да се прибягва до ползването на тълковен речник, за … Продължи

За гората и планината

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В многотомния Речник на българския език (т. 3, 2006) за лексемата гора са посочени значенията: ‘обширно земно пространство, обрасло с много дървета, смесени с храсти и треви’, ‘самите дървета, които са обрасли на това място’ и остаряло ‘планина’. … Продължи

Превъплъщенията на думата математика

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Думата математика е с гръцки произход, μάθημα означава ‘знание’. През древността едно от най-важните знания било това за звездите и планетите, за мястото на Земята в Космоса. Затова математици всъщност били астролозите, наричани в старобългарската книжнина звездобройци, звездочетци, … Продължи

Думи, които трябва да научим наизуст

публикувано в: Правопис | 0

Ванина Сумрова Знаем още от началното училище, че в редица случаи правописът на дадена дума може да се провери чрез нейна форма или чрез сродна дума. Чрез формите зъби, градът, таралежа сверяваме правописа на последната съгласна на съществителните в ед. … Продължи

За една неправилна употреба на предлог в

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера, взети от речта на български спортни журналисти, коментирали футболни мачове за радиослушатели: И топката е в играчите на „Царско село“; Сега топката е в Десподов; Но той загуби топката и … Продължи

Хайдутин и хайдук

Ваня Мичева В българския език съществуват две близки по форма думи: хайдутин и хайдук. Според Речника на българския език те имат по две значения: хайдутин 1. Истор. Народен закрилник и борец с оръжие в ръка срещу турските потисници през време … Продължи

1 2 3 4 23