Какво значи да си съпруг

Ваня Мичева Съвременната дума съпруг ‘мъж по отношение на жена в общ брак, семейство’ произхожда от старобългарската съпрѫгъ, която се среща в евангелските текстове със значение ‘впряг, двойка впрегнати домашни животни’. А в един преславски надпис е запазено днешното значение. … Продължи

За поганите работи, погания език и всички поганци

Калина Мичева-Пейчева С думата поган в българската традиционна кул­тура се назовава човек, който не е чист, но и който ругае и кълне. С подобна мотивация е словосъчета­нието погани уста, което се употребява за тези, кои­то изговарят мръсни думи. Словосъчетанието поган … Продължи

Диктовки

публикувано в: Правопис, Пунктуация | 0

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира тради­ционната празнична кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“. Каним ви да направите кратка … Продължи

Има ли нещо общо между канелата и канелката?

Красимира Фучеджиева В съвременния български език думата канела има две значения. По-популярното от тях е ʻкора от тропическо дърво с кафявочервеникав цвят и специфичен мирис, която се използва като подправкаʼ. Второто значение на думата канела също е свързано с кухнята … Продължи

Да стъпя на червения килим

Йоанна Кирилова Още в Античността червеният цвят е знак на бо­жественото. Когато Клитемнестра посреща своя съпруг Агамемнон след победата в Троянската война, тя застила пътя му с пурпурни килими. Дори той обаче – царят на Микена – не смее „безбоязнено“ … Продължи

За модата при думите: кооператив срещу кръжец

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова Думата кооператив означава ‘сдружение, обединение от хора за съвместна дейност’. Тя има латински произход и на­влиза в българския език от френски или немски. Срещаме я употребена в текстове от първата половина на ХХ век насам: земеделски кооператив, кооператив … Продължи

Момиче, много си красиво!

Цветелина Георгиева Често срещана езикова грешка е синтактичното съгласуване на думи от среден род като момиче и момче според пола на лицето, напр.: Момиче, много си красива!; Момиче опита да се удави, но мъж я спаси; Не аз посегнах на … Продължи

Как да избегнем повторението на предлога НА

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева Често при свързването на думите в по-дълги изрече­ния се налага да се използват повече предлози. Когато предлозите се повтарят, е препоръчителна замяната на някой от тях, ако това не нарушава смисъла. Целта е по- добро стилистично оформяне на … Продължи

Е-то е на мода

публикувано в: Лексика | 0

Атанаска Атанасова В края на ХХ и началото на XXI век в лексикал­ната система на българския език се появяват нети­пични за нея конструкции като е-подпис, е-бизнес, е-правителство, е-документ, е-книга и пр., при които първата съставна част е представлява съкра­щение от … Продължи

За една особеност в употребата на числителните имена

публикувано в: Граматика | 0

Георги Митринов Всички, които се интересуват от спорт, в частност от футбол, са чували интересни изрази от комента­торите на футболни мачове. На футболните запа­лянковци е известен изразът двайсет и двамата със значение ‛футболистите от двата отбора, които са на терена … Продължи

1 2 3 4 5 6 19