100 хора

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ивелина Стоянова

Наскоро се появи новина, че 167 000 хора у нас между 15- и 24-годишна възраст нито учат, нито работят. Използва ли се думата хора с бройни числителни (напр. петима, двадесет), с числителни за приблизителност (напр. двама-трима), както и с местоимения за количество като няколко, колко?

Думата хора има само форма на множествено число и се използва като множествено число на човек. При изразяване на брой хора по-често се използва обаче думата души (също само в множествено число, бройна форма, и с ударение на у): един човек – двама души, няколко души, 100 души – много хора, хиляди хора. Среща се и колко хора, няколко хора, но не и двама хора, петима хора. Понякога може да се срещне и бройна форма на думата човек: 100 човека.

От друга страна, думата хора се среща и в съчетания като млади хора, стари хора, бедни хора. Тогава при комбиниране с числителни бройни по-често се използва хора или човека, но не души: 167 хиляди млади хора, (по-рядко) 13 млади човека, 200 възрастни хора, 10 възрастни човека, няколко бедни хора. При други съчетания като хора с увреждания преобладава употребата на души след бройни числителни: 120 хиляди души с увреждания, (по-рядко) сто човека с увреждания или сто хиляди хора с увреждания. (Примерите са от заявки за търсене в интернет.)

Трябва да отбележим, че според Официалния правописен речник на българския език (изд. „Просвета“, София, 2012) думата човек, както и другите думи от мъжки род за лица, нямат бройна форма за множествено число и е неправилно да се използва двама човека. Употреби като двама млади човека са по-разговорни и трябва да се избягват в официалното общуване.

Като препоръка можем да обобщим, че след бройни числителни трябва да се използва думата души (167 000 души), а когато има прилагателно име след числителното, се допуска употребата на хора: десет млади хора.

 

в. „Аз-буки“ бр. 3, 17 – 23 януари 2019 г.