Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Сия Колковска

Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика. Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на сказуемото. Вероятно малцина биха направили комплимент с израза Госпожо, Вие сте прекрасни вместо правилното Госпожо, Вие сте прекрасна! В този случай правилото за съгласуване изисква прилагателното да бъде в единствено число.

Много повече проблеми създава съгласуването в учтиви изказвания, в които в състава на сказуемото се включва минало страдателно причастие със завършек или или минало деятелно причастие със завършек -л. Трудността идва от това, че според граматичната норма в тези два случая действат различни правила. В състава на учтиво изказване глаголните форми на –н и –т се употребяват в единствено число. Коректни са изразите Господине, Вие сте одобрен за участие в конкурса (а не: Вие сте одобрени…) и Госпожице, Вие заета ли сте довечера? (а не: заети ли сте).

Най-много грешки се наблюдават при спазване на третото правило, според което в състава на учтиво изказване причастията на –л се употребяват в множествено число. Единствено в този случай глаголната форма се съгласува по число с местоимението Вие. Коректен е изразът Господине, Вие сте казали, че… (а не: сте казал, че…). Правилната форма на учтив въпрос към непозната жена е Госпожо, бихте ли посочили адреса си? (а не бихте ли посочила…).

Коректният езиков изказ в случаите на съгласуване в учтива форма изисква не само езиков усет, но и знания по езикова култура и поради това е показател за по-високо равнище на владеене на българския език.

 

в. „Аз Буки“ бр. 42, 19 – 25 октомври 2017 г.