100 хора

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ивелина Стоянова Наскоро се появи новина, че 167 000 хора у нас между 15- и 24-годишна възраст нито учат, нито работят. Използва ли се думата хора с бройни числителни (напр. петима, двадесет), с числителни за приблизителност (напр. двама-трима), както и … Продължи

Детенце се лигави

публикувано в: Граматика | 0

Ивелина Стоянова Във форумите за взаимопомощ между майки много често се появяват изказвания като: На детенце му никнат зъбки, Няма да ваксинираме детенце, в които макар да става въпрос за определено детенце, се използва нечленуваната форма на думата. Най-често това … Продължи

Недей да грешиш форми с недей, недейте!

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова     Повелителното наклонение е категория на глагола, която показва, че действието се извършва по волята на говорещото лице. Със специални форми за второ лице единствено число и второ лице множествено число ние предаваме молба, заповед, съвет, увещание, пожелание и … Продължи

Ако някой срещне някой…

публикувано в: Граматика | 0

Георги Митринов Навярно повечето от вас са чували за големия шотландски поет Робърт Бърнс (1759 г. – 1796 г.), а може би са чели негови творби. Една от тях, придобила голяма популярност, е стихотворението „В цъфналата ръж“. Преводът от английски … Продължи

Шерпи

Ивелина Стоянова Във връзка с издирването на алпиниста Боян Петров много често ставаше дума за шерпите и тяхното участие в операцията. Направи впечатление обаче, че се използваше както формата „един шерп“, така и „един шерпа“. Как е правилната форма за … Продължи

Овце, овци и един изпит

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова Националното външно оценяване в IV клас за 2018 г. включваше текста „Вълци, овце и овен“. В него от думата овца бяха употребени формите овце, овцете и две овце. Развълнувани родители задаваха въпроси в социалните мрежи как е правилно … Продължи

За броколите и мюслито

Ванина Сумрова Заетите от чужди езици думи често създават затруднения – някои заради значението, други – заради формата. Тук се спирам на лексеми от втория вид. Как казвате: имамбаялдъто или имамбаялдъта? Ако използвате първата форма, не грешите, защото думата, подобно … Продължи

Върти ли столът? А вратата?

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова   Не се чудете на заглавието. Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван … Продължи

Банкова сметка в лева

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Диана  Благоева   В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане … Продължи

Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Сия Колковска Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика. Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на … Продължи

1 2 3 4 5 6 7