Моят, моята или моето джипи?

публикувано в: Граматика | 0

Ванина Сумрова   В речта се срещат и трите варианта, посочени в заглавието. Първият обаче се отнася за мъж, вторият – за жена, а третият е неутрален спрямо пола на лицето, т.е. използваме го независимо дали става въпрос за лекар, … Продължи

За формите „не съм имал” и „нямал съм”

публикувано в: Граматика | 0

Магдалена Абаджиева   Прави впечатление, че формите „не съм имал“ и „нямал съм“ много често се заменят напълно свободно в речта. Търсенето в Гугъл показва, че все пак формата „не съм имал“ се употребява доста по-често от „нямал съм“ (1 … Продължи

Внимавайки в картинката

публикувано в: Граматика | 0

Ивелина Стоянова   Деепричастията са нелични глаголни форми, които се образуват от глаголи от несвършен вид  с -айки  или -ейки: ходейки, слушайки, хвърляйки. Намирате ли нещо нередно в изречението: ?Ловейки риба в езерото, братът на Иван го извика от брега? Деепричастието … Продължи

Съчинителното свързване като разкриване на скоби при умножение

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Светлозара Лесева Съгласуването при съчинително свързване на словосъчетания с елипса на главната дума (опората) нееднократно е било изтъквано като пример за противопоставяне между езика и логиката. Такова противопоставяне обаче няма. Ще се убедим в това, като разгледаме следните два примера: … Продължи

Право в десетката

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ивелина Стоянова Ако обичате да правите викторини с интересни езикови въпроси или да печелите басове, с този прост въпрос можете да ударите право в десетката. Как е правилно: деветка или девятка, десетка или десятка? Въпросът е идеален за басове, защото … Продължи

Кой е по-, пò, най-?

Мария Тодорова   Чудили ли сте се защо се пише по-смел юнак, но пò юнак от юнаците? Частиците „по“ и „най“ означават сравнение на степента, в която се проявява някакъв признак. Този признак може да е изразен чрез прилагателни и съществителни … Продължи

Два кандидата се явиха на конкурс

Ивелина Стоянова Сигурно сте се замисляли как е правилно да се каже: Два кандидата се явиха на конкурс или Двама кандидати се явиха на конкурс. Правилото гласи, че бройна форма за множествено число имат само съществителни от мъжки род за нелица (напр. един стол – два … Продължи

Полимерен прах или полимерна прах?

Думата прах има дублетни форми за род – от м. и от ж.р. Това колебание обаче е при общата ѝ употреба. В словосъчетания термини се наблюдава подчертана тенденция думата да е от м.р.: абразивен прах, графитен прах, въглищен прах, полировъчен … Продължи

1 3 4 5 6 7