EN
Начало » Конференции

Конференции

От 2012 година насам Институтът за български език отбелязва своя празник, 15 май, като организира научни сесии с участието на учени, които в момента работят или са работили в Института, както и на дългогодишни сътрудници на Института от България и чужбина.

През 2017 г. Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките се организира по случай 75-годишнината от основаването на Института.
PNG___150BAN_BG През 2019 г. Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките се посвещава на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.
През 2022 г. Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките се организира по случай 80-годишнината от основаването на Института.

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2023 година). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2023. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).


Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Сборник


Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). ТОМ 1, ТОМ 2. Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. ISSN 2683-118Х.

ТОМ 1 ТОМ 2

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). ТОМ 1, ТОМ 2. Ваня Мичева, Диана Благоева, Марияна Витанова, Марияна Цибранска, Сия Колковска, Татяна Александрова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISSN 2683-118Х.

ТОМ 1 | ТОМ 2


Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019. ISBN 978-954-322-987-1.

➥ Доклади от Международната годишна конференция на ИБЕ през 2019 година


➥ (zip, 81,9 MB) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 1 – 2. Александрова, Татяна, Диана Благоева (ред.). София: Институт за български език, 2017. ISBN 978-954-924-899-9.

➥ (pdf) Поздравителни адреси

➥ (pdf) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 1.

➥ (pdf) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 2.

➥ (pdf, без поздравителни адреси) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 2.