EN
Начало » Информация » Услуги » Библиотека

Библиотека

Богатата библиотека към Института за български език съхранява уникални езиковедски издания и разполага с модерна читалня, достъпна и за външни потребители.

Библиотеката поддържа книжен фонд от над 30 000 заглавия с профил история на българския език, съвременно състояние и съпоставително изследване с други езици на книжовно и диалектно равнище. Фондът включва 377 книги, 87 периодични издания (54 списания и 33 поредици), картографски издания, над 56 ксерокопия, отпечатъци и микроносители.

Услуги:

 • Справка с азбучен и тематичен УДК калог
 •  Индивидуално заемане, МЗ, ММЗ
 •  Размножаване на библиотечни документи

Библиотеката е спечелила конкурс за участие в проекта на Министерството на културата за обновяване на библиотечните фондове по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“.

Със съдействието на поколения учени са създадени изключително ценните:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СБИРКИ:

 • старопечатни издания,
 • атласи,
 • фотокопия,
 • микрофилми,
 • речници
ЛИЧНИ БИБЛИОТЕКИ, дарени от:

 • акад. Александър Теодоров-Балан,
 • акад. Стефан Младенов,
 • акад. Владимир Георгиев

Бибилиотеката разполага със системата ALEPH, позволяваща търсенето и съхраняването на библиографска информация на най-съвременно световно ниво и улеснен достъп до наличния книжен фонд на всички библиотеки в България.

Библиотека „Българско езикознание“

Библиотека „Българско езикознание“ включва трудове на учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Издателство „Валентин Траянов“ предостави на Библиотеката следните заглавия:

Цибранска-Костова, Марияна, Елка Мирчева. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2012, 384 с.

Мирчева, Елка. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2006, 848 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. I. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. „Валентин Траянов“. София, 1999, 1120 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. II. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2009, 1328 с.