EN
Начало » Структура » Българска терминология и терминография

Българска терминология и терминография

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

В Секцията се разработват проекти, свързани с теоретични въпроси на общата и българската терминология и историята на българската терминология, създават се терминологични речници.

 

 

Основната колективна задача, по която работят всички членове на Секцията, е съставянето на поредица от речници на основните термини в българската наука. Завършени и издадени са: Терминологичен речник по природни науки (2006), Терминологичен речник по хуманитарни науки (2007) и Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки (2012).

 

 

Секцията по терминология и терминография е основана през 1993 г. от чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова.