EN

Публикации

Речници

 

Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки

 

Авт.: М. Попова, С. Колковска, М. Симеонова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова. С., „Наука и изкуство”, 2012, 526 стр.

 

 

Терминологичен речник по хуманитарни науки

 

Авт.: М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова. С., „Наука и изкуство”, 2007, 497 с.

 

 

Терминологичен речник по природни науки

 

Авт.: М. Попова, С. Колковска, Г. Димитрова, А. Христова, Е. Петкова. С., „Наука и изкуство”, 2006, 462 с.

 

 

Правописен речник на българската научно-техническа лексика

 

Авт.: М. Попова, Кр. Кабакчиев, Л. Манолова, А. Матеева, Б. Мудрова, А. Христова, Б. Попов. С., АИ „Марин Дринов”, 2001, 627 с.

 

 

Въпроси на българската терминология

 

М. Попова, С. Колковска, Кр. Кабакчиев, А. Христова, Б. Попов. С., АИ „Марин Дринов”, 1999, 265 с.

 

 

Електронни речници

 

 

Речник по биология

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставители чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. М. Попова, А. Христова и н.с. д-р Е. Петкова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на биологията. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Състои се от 2399 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по физическа география

 

Автор на концепцията, съставител и гл. редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на физическата география. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Включва 733 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по астрономия

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария
Попова, съставител ст.н.с д-р С. Колковска.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на астрономията. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Съдържа 184 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по химия

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставители ст.н.с д-р С. Колковска и доц. д-р Г. Димитрова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на химията.
Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от
българското общество, както и за специалисти от съответната област. Състои се от 1074
статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по физика

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставители доц. д-р Г. Димитрова и ст.н.с д-р С. Колковска.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на физиката.
Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Включва 1101 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по езикознание и български език

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария
Попова, съставители Кр. Симеонова, доц. д-р Б. Попов и чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н.
Мария Попова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на езикознанието и българския език. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Съдържа 1301 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по литературознание и българска литература

 

Автор на концепцията, съставител и гл. редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на литературознанието и българската литература. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Състои се от 634 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по философия

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител А. Христова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на философията. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Включва 352 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по логика

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител А. Христова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на логиката.
Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Съдържа 308 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по психология

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител А. Христова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на психологията. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Състои се от 263 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по музика

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител А. Христова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на музиката.
Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Включва 534 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по изкуствознание

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител н.с. д-р Е. Петкова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на изкуствознанието. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Съдържа 217 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по обща история

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставители чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. М. Попова, ст.н.с. д-р М. Симеонова,
ст.н.с. д-р С. Колковска, А. Христова, Кр. Симеонова, доц. д-р Б. Попов, н.с. д-р Е.
Петкова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на историята. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Състои се от 3100 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по история на България

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител ст.н.с д-р С. Колковска.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на историята на България. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Включва 340 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по средновековна история

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител А. Христова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на средновековната история. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Съдържа 576 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по най-нова история, политика и евроинтеграция

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител Кр. Симеонова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на най-новата история и политика и евроинтеграцията. Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответните области. Състои се от 1000 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

 

Речник по етика

 

Автор на концепцията и главен редактор – чл.-кор. ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мария Попова, съставител А. Христова.
Целта на речника е да дава знания за основните термини в областта на етиката.
Речникът е предназначен за ученици и студенти, а също така за най-широки кръгове от българското общество, както и за специалисти от съответната област. Състои се от 300 статии, в които термините са представени в техните понятийно-семантични и лексикалносемантични отношения.

 

Достъп до електронните речници – по заявка на e-mail: katia_petkova@abv.bg