EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници

Сътрудници

проф. д.ф.н. Анна Методиева Чолева-Димитрова – ръководител на СО


доц. д-р Мая Димитрова Влахова-Ангелова – секретар на СО


гл. ас. д-р Надежда Георгиева Данчева


ас. Кристина Иванова Петрова – редовен докторант