EN

Сътрудници

проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов – ръководител на СОСЕ


доц. д-р Светлана Врадимировна Питкевич


гл. ас. д-р Иво Будинов Панчев – секретар