EN

Сътрудници

проф. д-р Ана Иванова Кочева – ръководител на СБДЛГ


проф. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева


проф. д-р Славка Георгиева Керемидчиева


доц. д-р Илияна Генчева Гаравалова


доц. д-р Кирил Първанов Кирилов


доц. д-р Лиляна Василева Василева


гл. ас. д-р Катерина Драганова Ушева


гл. ас. д-р Маргарита Йорданова Котева – секретар