EN
Начало » Информация

Информация

Институтът за български език към Българската академия на науките е национален научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, на историята му, на диалектното многообразие в него и на връзката му с други езици.

Мисията на Института за български език е свързана с:

– развитие на фундаменталните и научноприложните изследвания на българския език в съответствие с  националните  и  европейските  приоритети;
– провеждане на научни изследвания за описание, съхранение и популяризиране на българското културноисторическо наследство;
– развитие на езикови технологии за българския език;
– приложение на изследователски езиковедски подходи
и езикови технологии в образованието по български език на всички равнища.

Публикуваните от Института речници и граматики имат характера на официални нормативни справочници за правопис и пунктуация.

Институтът за български език извършва разнообразни експертни услуги, свързани с правилната употреба на българския език, за целите на институции и граждани.