EN

Сътрудници

доц. д-р Татяна Александрова – ръководител на ССБЕ


доц. д-р Катя Чаралозова


доц. д-р Милен Томов


доц. д-р Руска Станчева


гл. ас. д-р Илиана Стоилова – в неплатен отпуск


гл. ас. д-р Илиана Кунева – секретар на ССБЕ


гл. ас. д-р Николай Паскалев – лектор в чужбина


ас. Жанета Тодорова Златева


ас. Малина Стойчева


филолог Лора Огнянова Желева – задочен докторант


доц. д-р Маргарита Димитрова (бивш сътрудник)