EN

Сътрудници

проф. д-р Сия Колковска – ръководител на СБЛЛ


проф. д-р Диана Благоева


доц. д-р Цветелина Георгиева


гл. ас. Валентин Георгиев Занев


гл. ас. Ванина Сумрова


гл. ас. д-р Надежда Костова – секретар


гл. ас. д-р Атанаска Атанасова


Светломира Манова – филолог