EN

Сътрудници

проф. д-р Диана Благоева-Стефанова – ръководител на СБЛЛ


проф. д-р Сия Колковска


доц. д-р Надежда Костова – секретар


доц. д-р Цветелина Георгиева


гл. ас. д-р Атанаска Атанасова


гл. ас. д-р Ванина Сумрова


гл. ас. д-р Михаела Димитрова Кузмова


Светломира Манова – филолог


Елисавета Искренова Михайлова – филолог