EN

Сътрудници

проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – ръководител на СИБЕ


проф. д-р Елка Петрова Мирчева


проф. д-р Явор Ивов Милтенов


доц. д-р Георги Атанасов Митринов


доц. д-р Калина Стефанова Мичева-Пейчева


гл. ас. д-р Магдалена Стефанова Абаджиева


гл. ас. д-р Татяна Ивановна Брага