EN
Начало » Информация » Ръководство

Ръководство

Директор:

 

проф. д-р Светла КОЕВА  

 

Тел. 02 979 29 39  

 

e-mail: svetla@dcl.bas.bg      

 

 

 

Заместник-директор:

 

проф. д-р Диана БЛАГОЕВА  

 

Тел. 02 979 29 50  

 

e-mail: d.blagoeva@ibl.bas.bg      

 

 

проф. д-р Лучия АНТОНОВА  

 

Тел. 02 979 29 65; 0899 50 93 18 

 

e-mail: lantonova@ibl.bas.bg     

 

 

 

Научен секретар:

 

доц. д-р Христина ДЕЙКОВА  

 

Тел. 02 979 29 73  

 

e-mail: h.deykova@ibl.bas.bg      

 

 

 

Председател на Научния съвет:

 

проф. д-р Елка МИРЧЕВА  

 

Тел. 02 979 29 50; 02 872 23 02  

 

e-mail: elka_mircheva@ibl.bas.bg      

 

 

 

Председател на Общото събрание:

 

проф. д.ф.н. Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА  

 

Тел. 02 979 29 61  

 

e-mail: m.zibranska@ibl.bas.bg      

 

 

 

Помощник-директор:

 

Албена ГЕОРГИЕВА  

 

Тел. 02 979 29 40; 02 872 23 02  

 

e-mail: ibl@ibl.bas.bg      

 

 

 

Главен счетоводител:

 

Мария ПЕТРОВА  

 

Тел. 02 979 29 49  

 

e-mail: mpetrova@ibl.bas.bg