EN
Начало » Научна дейност » Обучение

Обучение

Докторантури

Акредитирани от НАОА научни специалности за обучение на докторанти в Института за български език по професионалното направление „Филология“, шифър 2.1., са: „Български език“ и „Общо и сравнително езикознание“.

➥ Защитени дисертации

➥ Повече информация

Езикови курсове

Институтът за български език при БАН предлага:

  • обучение в областта на съвременните теории за езика и приложението им при описанието на българския език;
  • обучение с цел повишаване на професионалната компетентност при преподаването на българския език като роден в средното училище;
  • обучение във връзка с новите подходи при проверка и оценка на комуникативните компетентности по български език като роден в средното училище;
  • специалисти от ИБЕ провеждат различни обучения по български език като чужд на чуждестранни студенти и граждани.

Институтът за български език предлага курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език в прогимазиален и гимназиален етап на обучение.

➥ Повече информация

Специализации

Институтът за български език при БАН приема за обучение специализанти от страната и чужбина.

➥ Правилник за практики и специализации

➥ Проведени специализации

Институтът за български език е участвал в проекта „Студентски практики“ на МОН и е обучавал студенти от различни висши учебни заведения.

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02