EN
Начало » Ресурси

Ресурси

„Написаното остава. Пиши правилно!“ е кампания на Института за български език, която има за цел да привлече вниманието на малки и големи към огромното значение на грамотността, образованието и науката за развитието на обществото.

В рамките на кампанията по подходящ и удобен начин се предоставят за използване разнобразни речници и справочници; публикуват се материали, свързани с българската лексика, граматика и правопис; организират се езикови игри и викторини.

Езикови игри

Как лесно и интересно можем да си припомним или да научим някои важни правила за правилната и уместна употреба на българския език?

„Опознай българския език!“ 2019
Езикови задачи за 5., 6. и 7. клас. Изречения и кратки текстове, към които са зададени въпроси.

„Опознай българския език!“ 2018
Езикови задачи за 5., 6. и 7. клас. 15 изречения или кратки текстове, към които са зададени въпроси с 4 възможни отговора.

„Опознай културното наследство на Европа!“
18 въпроса, свързани с европейското културно наследство, всеки с 4 възможни отговора.

„Играй с думите!“ 2017
Играта се състои от 5 кръга: правопис, чужди думи, диалектни думи, значение на думите, пароними.

„Играй с думите!“ 2016
Играта се състои от 5 кръга: правопис, чужди думи, диалектни думи, значение на думите, пароними.

„Играй с думите!“ 2015
Играта се състои от 5 кръга: правопис, чужди думи, диалектни думи, значение на думите, пароними.

„Предложи нова дума!“ 2018
Проявете своето творчество! Предложете как да „преведем“ тези нови чужди думи и да ги направим разбираеми за всички, като използвате само думи, които вече са утвърдени в българския език!

„Открий грешките!“ 2017
Открийте грешките навсякъде около себе си – в интернет, в надписи на витрини и магазини, в книги и списания, и ги споделете с нас!

Езикови викторини
Занимателни езикови задачи, провокиращи изследователския дух на учениците, от различни области – правопис, граматика, чужди думи, …

Езикови справки

Как бързо и лесно можем да получим отговори, свързани с правилната и уместна употреба на българския език?
Kратки и занимателни статии, посветени на популярни въпроси от българската лексика, граматика, правопис, правоговор,пунктуация и фразеологизми. Отговаряме на зададени въпроси.
Занимателни езикови задачи и игри, свързани с правописа, граматиката, новите думи, фразеологизмите, българските диалекти. Бързи отговори на зададени въпроси. Следвайте ни!
Консултации в интернет, на имейл адрес ezikovispravki@ibl.bas.bg и по телефона (от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 на тел.: 0879 66 83 63) със специалистите от Служба „Езикови справки“.

Езикови ресурси

Как бързо и лесно можем да направим справки в речниците и справочниците, създадени от специалисти от Института за български език?

Речник на българския език
Над 120 000 заглавни думи от А до Я.

Българският уърднет
Над 250 000 синонима на български и техните преводи на английски.

Синоними, антоними, фразеологизми и нови думи
Над 30 000 заглавни думи, бързо и удобно търсене.

Речници на Института за български език
Единен достъп до речници: тълковен, граматичен, синоними, антоними, нови думи, фразеологизми.

Електронна библиотека „Българско езикознание“

„Старобългарски речник“ 1 и 2 том; „Общославянски лингвистичен атлас – български материали“.

Български национален корпус
Търсене в български текстове, съдържащи над 1 200 000 000 думи.

Карта на диалектите на българския език
Представя българските диалекти, съдържа кратка информация за тях и автентични записи.

В помощ на учителите по български език

Как да направим обучението по български език привлекателно за учениците и да помогнем на българските учители, като споделим изследователски практики?

Материали за обучение
Материали за обучение по български език, предоставени от Института за български език. Споделяйте собствени материали!

Изследователски подходи в обучението
Специализирани семинари за учители по български език, които се организират и провеждат от Института за български език.