EN
Начало » Ресурси

Ресурси

„Написаното остава. Пиши правилно!“ е кампания на Института за български език, която има за цел да привлече вниманието на малки и големи към огромното значение на грамотността, образованието и науката за развитието на обществото.

В рамките на кампанията по подходящ и удобен начин се предоставят за използване разнобразни речници и справочници; публикуват се материали, свързани с българската лексика, граматика и правопис; организират се езикови игри и викторини.

Езикови игри

Как лесно и интересно можем да си припомним или да научим някои важни правила за правилната и уместна употреба на българския език?

Езикови справки

Как бързо и лесно можем да получим отговори, свързани с правилната и уместна употреба на българския език?

Езикови ресурси

Как бързо и лесно можем да направим справки в речниците и справочниците, създадени от специалисти от Института за български език?

В помощ на учителите по български език

Как да направим обучението по български език привлекателно за учениците и да помогнем на българските учители, като споделим изследователски практики?
Материали за обучение
Материали за обучение по български език, предоставени от Института за български език. Споделяйте собствени материали!

Изследователски подходи в обучението
Специализирани семинари за учители по български език, които се организират и провеждат от Института за български език.