EN

Сътрудници

проф. д-р Светла Пенева Коева – ръководител на СКЛ


проф. д-р Тинко Тинчев – математик (участник в проект с външно финансиране)


гл. ас. д-р Валентина Георгиева Стефанова – секретар на СКЛ


гл. ас. д-р Димитър Георгиев – математик (участник в проект с външно финансиране)


гл. ас. д-р Мария Андреева Тодорова


гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева


гл. ас. д-р Цветана Иванова Димитрова


проучвател Христина Николова Кукова


програмист д-р Ивелина Любенова Стоянова (участник в проект с външно финансиране)


програмист Кузман Белев


програмист Мартин Димитров Ялъмов (участник в проект с външно финансиране)


Виктория Петрова – редовен докторант


Георги Джумайов – задочен докторант


Тодор Лазаров – задочен докторант


Борислав Красимиров Ризов – математик (бивш сътрудник)


програмист Димитър Христов Христов (бивш сътрудник)