EN

Сътрудници

проф. д-р Светла Пенева Коева - ръководител на СКЛ 

гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева 

гл. ас. д-р Цветана Иванова Димитрова 

гл. ас. д-р Мария Андреева Тодорова 

гл. ас. д-р Валентина Георгиева Стефанова – секретар на СКЛ 

Проф. д-р Тинко Тинчев – математик (участник в проект с външно финансиране)

Борислав Красимиров Ризов – математик  (бивш сътруддник)

проучвател Христина Николова Кукова 

програмист Мартин Димитров Ялъмов (участник в проект с външно финансиране)

програмист Димитър Христов Христов  (бивш сътруддник)

програмист д-р Ивелина Любенова Стоянова  (участник в проект с външно финансиране)

програмист Кузман Белев 

Тодор Лазаров - задочен докторант 

Георги Джумайов - задочен докторант