EN

Сътрудници

проф. д-р Светла Пенева Коева – ръководител на СКЛ


проф. д-р Тинко Тинчев – математик (участник в проект с външно финансиране)


гл. ас. д-р Валентина Георгиева Стефанова – секретар на СКЛ


гл. ас. д-р Димитър Георгиев – математик (участник в проект с външно финансиране; бивш сътрудник)


гл. ас. д-р Мария Андреева Тодорова


гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева


гл. ас. д-р Цветана Иванова Димитрова


филолог Ивелина Любенова Стоянова (участник в проект с външно финансиране)


проучвател Христина Николова Кукова


програмист Кузман Белев (бивш сътрудник)


програмист Мартин Димитров Ялъмов (участник в проект с външно финансиране)


Виктория Петрова – редовен докторант


Георги Джумайов – задочен докторант


Борислав Красимиров Ризов – математик (бивш сътрудник)


програмист Димитър Христов Христов (бивш сътрудник)