EN
Начало » Информация » Сътрудничество

Сътрудничество

Международно сътрудничество

 

Институтът за български език работи усилено за популяризирането на българския език и българистичните изследвания сред международната общност. Сътрудници на Института участват в научни проекти в рамките на програми на Европейския съюз (Пета и Шеста рамкова програма на ЕК, COST, CEI, Леонардо да Винчи, ICT PSP и др.), както и по договори за сътрудничество между Българската академия на науките и академиите на науките на други европейски държави (Австрия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Франция, Чехия).

 

 

Положено е началото на успешно сътрудничество с учени от чуждестранни университетски центрове. Повече от една трета от общия брой проекти на Института за последните пет години се изпълняват по международни договори. Сътрудници на Института за български език членуват в престижни международни научни организации и работят по краткосрочни научни проекти или като лектори по български език в чуждестранни университети в Австрия, Албания, Великобритания, Германия, Естония, Индия, Италия, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Сърбия, Финландия, Франция, Украйна и др.