EN
Начало » Информация » Научен съвет

Научен съвет

1. Проф. д-р Елка Мирчева, председател

 

2. Проф. д-р Максим Стаменов, зам.-председател

 

3. Проф. д-р Светла Коева

 

4. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова 

     

5. Проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова

 

6. Проф. д-р Сия Колковска

 

7. Проф. д-р Диана Благоева

 

8. Проф. д-р Мария Китанова

 

9. Проф. д-р Лучия Антонова

 

10. Проф. д-р Славка Керемидчиева

 

11. Доц. д-р Марияна Витанова

                             

12. Доц. д-р Ваня Мичева

 

13. Доц. д-р Татяна Александрова

 

14. Доц. д-р Христина Дейкова

 

15. Доц. д-р Ана Кочева

 

16. Доц. д-р Явор Милтенов

 

17. Доц. д-р Милен Томов

 

Млад учен – гл. ас. д-р Илияна Кунева