EN
Начало » Информация » Научен съвет

Научен съвет

Състав на Научния съвет (27.03.2023 – 27.03.2027):
1. Проф. д-р Светла Коева, председател
2. Проф. д-р Явор Милтенов, зам.-председател
3. Проф. д-р Лучия Антонова
4. Проф. д-р Ана Кочева
5. Проф. д-р Диана Благоева
6. Проф. д-р Елка Мирчева
7. Проф. д-р Руска Станчева
8. Проф. д-р Сия Колковска
9. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска
10. Доц. д-р Мая Влахова
11. Доц. д-р Милен Томов
12. Доц. д-р Надежда Костова
13. Доц. д-р Татяна Александрова
14. Доц. д-р Христина Дейкова
15. Доц. д-р Цветелина Георгиева
Млад учен – д-р Лора Желева

Научен съвет от предходен мандат (17.03.2019 – 17.03.2023)
Протоколи от заседания на Научния съвет