EN
Начало » Без категория » Протоколи от заседания на Научния съвет

Протоколи от заседания на Научния съвет

2020 година

Протокол № 1 от 23.01.2020 г.
Протокол № 2 от 30.01.2020 г.
Протокол № 3 от 06.02.2020 г.
Протокол № 4 от 13.02.2020 г.
Протокол № 5 от 05.03.2020 г.
Протокол № 6 от 16.03.2020 г.
Протокол № 7 от 16.04.2020 г.
Протокол № 8 от 21 – 22.04.2020 г.
Протокол № 9 от 23 – 24.04.2020 г.
Протокол № 10 от 28 – 29.04.2020 г.
Протокол № 11 от 18 – 19.05.2020 г.
Протокол № 12 от 26 – 27.05.2020 г.
Протокол № 13 от 11.06.2020 г.
Протокол № 14 от 19.06.2020 г.
Протокол № 15 от 26.06.2020 г.
Протокол № 16 от 06.07.2020 г.
Протокол № 17 от 16.07.2020 г.
Протокол № 18 от 03.08.2020 г.
Протокол № 18А от 08.08.2020 г.
Протокол № 19 от 17.08.2020 г.
Протокол № 20 от 10.09.2020 г.
Протокол № 21 от 30.09.2020 г.
Протокол № 22 от 15.10.2020 г.
Протокол № 23 от 30.10.2020 г.
Протокол № 24 от 10.11.2020 г.
Протокол № 25 от 20.11.2020 г.
Протокол № 26 от 04.12.2020 г.
Протокол № 27 от 10.12.2020 г.
Протокол № 28 от 21.12.2020 г.

2021 година

Протокол № 1 от 19.01.2021 г.
Протокол № 2 от 27.01.2021 г.